2010-06-06 14:28 #0 av: Niklas

Exempelvis journalister kan ha nytta av att få sina anteckningar tidsstämplade.

TCoderUnder en föreläsning, konsert eller presskonferens är det ofta bra att veta när olika saker inträffar. TCoder sätter en tidsstämpel varje gång du startar en ny anteckning. När du startar en ny logg kan du välja om du vill att tidsstämpeln ska vara klockslaget eller förfluten tid räknat från loggens start. Klockslag kan vara ett bra val om du kommenterar en solförmörkelse eller trafikolycka. Förfluten tid är ett bättre val om du skriver om ett evenemang, en film eller teaterföreställning.

TCoder är mycket lättanvänt. Starta en ny logg, välj typ av tidstämpel och starta räknaren. Sen är det bara att börja notera när det händer något du vill minnas. Programmet sätter tidsstämpeln när du startar en anteckning.

Programmet är tillfälligt gratis. Normalt kostar det 28 kronor.

Luis Olivan Tenorio har utvecklat TCoder.