2010-04-28 14:11 #0 av: Niklas

Har du behov av att kunna skicka eller ta emot pengar när du inte är på banken? Kanske PayPal är lösningen.

PayPalMed PayPals program kan du skicka pengar till andra, du kan begära pengar från andra och du kan hantera ditt PayPal-konto, exempelvis begära en utbetalning till ditt bankkonto. Dessutom finns det ett verktyg för att dela på restaurangnotor. Det förutsätter att alla ska betala lika mycket, vilket inte alltid är fallet. Däremot tar det hänsyn till dricks.

Programmets största förtjänst är att du kan flytta pengar mellan två personer som har telefoner med programmet installerat. PayPal kallar det att "Bumpa telefoner". Ni slipper gå till en bank. Det kan vara praktiskt om du säljer något privat, exempelvis en bil. Bägge parter ser direkt vad som händer och att pengarna flyttas. För den funktionen använder programmet din GPS-position.

När du har skickat eller tagit emot pengar lagras motparten så att du snabbt kan komma åt den nästa gång ni gör affärer.

Om du har återkommande betalningar kan du aktivera påminnelser som håller reda på när, till vem och hur mycket.

PayPal är gratis.