2010-04-04 16:58 #0 av: Niklas

Det här är en ponny som bara kan ett trick och ibland är det precis vad du behöver.

HostMonitor

HostMonitor håller koll på dina servertjänster. Du kan valja en eller flera av dessa tjänster för varje server:

ICMP Echo
FTP
SSH
Telnet
SMTP
SMTPS
DNS
HTTP
HTTPS
POP3
POP3S
IMAP2
IMAPS
MySQL
PostgreSQL
MSSQL
Oracle

Börja med att lägga upp bevakningsgrupper. Jag har valt att göra en bevakningsgrupp av varje serverhotell. Under varje grupp lägger du upp de servrar du vill bevaka i den gruppen. När du har gjort det bockar du för de tjänster du vill bevaka för varje server. Det hela är mycket enkelt.

När du öppnar programmet och uppdaterar visar det status för dina grupper. Är allt som det ska är plupparna bredvid grupperna gröna. Om någon tjänst på någon server ligger nere är pluppen gul. Om alla tjänster på alla servrar i en grupp ligger nere är pluppen röd.

Du ser snabbt var problemen finns om du klickar på grupper och servrar som inte är gröna.

HostMonitor är gratis.

Bonex Data Systems heter företaget som har utvecklat programmet.