2016-06-18 09:00 #0 av: [Jens]

Var du en av dem som fick förhinder att se WWDC ? Nu har du möjlighet att se en video som visar det bästa nyheterna från WWDC på 10 minuter.